TEACHING HOSPITAL GOTHGAUN

MORANG ,
FRIDAY 10 AM -3PM
9842258657
SHIVA ADHIKARY

BIRAT MEDICALCOLLEGE

MORANG ,
SUNDAY 9 AM- 5 PM
9842258657
SHIVA ADHIKARY

ALKA HOSPITAL

JAWOLAKHEL ,
EVERYDAY 5:30 PM- 8PM
9808915243
SABI RANA MAGAR

MEDICARE HOSPITAL

CHABAHIL RING ROAD, KATHMANDU ,
SUNDAY &TUESDAY 5PM- 7PM
9860608668
SABITA NEUPANE

SHANKAR MEDICAL HALL

NEPALGUNJ ,
EVERY DAY 5PM - 7 PM
9819598800
SHUBHAM KUAMR VAISYA

CHETRAPATI FREE CLINIC

CHETRAPATI, KATHMANDU ,
EVERY MONDAY (4PM-7PM)
9860608668
SABITA NEUPANE

SUMERU HODPITAL

DHAPAKHEL ,
MONDAY,WEDNESDAY,FRIDAY( 7AM-10AM)
9843580949
NISHA JARGA MAGAR

MEDICARE HOSPITAL

CHABAHIL RING ROAD, KATHMANDU ,
SUNDAY & THRUSDAY (10 AM- 2PM)
9843580949
NISHA JARGA MAGAR

GAUR HOSPITAL

GAUR ,
TUESDAY 10 AM - 5 PM
9807129620
AJIT THAKUR

NARAYENI ZONAL HOSPITAL

BIRGUNJ ,
MONDAY 10 AM TO 5PM
9807129620
AJIT THAKUR