सम्पर्क ठेगाना

SITA BAL CLINIC

Janakpurdham - 6, hospital road, JANAKPUR
MONDAY(10AM TO 5PM)
9844313009
SUMAN BHANDARI

JANAKPUR ZONAL HOSP.

Janakpurdham - 6, hospital road, JANAKPUR
SUN(10AM TO 1 PM)
9844313009
SUMAN BHANDARI

SUVA SWASTIK HOSP

bardibas, aaurahi road, BARDIBAS
ALTERNATE FRIDAY(10AM TO 5PM)
9844313009
SUMAN BHANDARI

BARDIBAS JANASEWA HOSP.

bardibas, sindhuli road, BARDIBAS
ALTERNATE FRIDAY(12PM TO 5PM)
9844313009
SUMAN BHANDARI

NOVA HOSPITA PVT LTD

HOSPITAL LINE, DHANGADI
FRIDAY 10-3PM
9848442134
SUJIT KUMAR SHUKLA

C.P HOSPITAL PVT. LTD.

CHATAKPUR, DHANGADI
WEDNESDAY(10-1PM)/2-5PM
9848442134
SUJIT KUMAR SHUKLA

YUG MEDICAL

HOSPITAL LINE, DHANGADI
FRIDAY 8-10/3-7PM
9848442134
SUJIT KUMAR SHUKLA

DANGISARNAM

HOSPITAL LINE , DHANGADI
THRUSDAY 8-10 AM/3-7PM
9848442134
SUJIT KUMAR SHUKLA

JANATA CLINIC

HOSPITAL LINE, DHANGADI
WEDNESDAY 8AM-10AM/3PM-7PM
9848442134
SUJIT KUMAR SHUKLA

SAMAR MEDICAL

HOSPITAL LINE, DHANGADI
TUESDAY 9AM-1PM/3PM-7PM
9848442134
SUJIT KUMAR SHUKLA