लगातार खोकी लागेमा

खोक्नु शरीरको वायुमार्ग र फोक्सोलाई खुला राख्न र श्वास नलिमा भएको कुनै पनि तत्त्व वा खकार खाली गर्नको लागी कोशिस गर्ने तरीका हो। कहिले काँही खोकी लाग्नु सामान्य हो । तथापि, लगातार लाग्ने पर्सिस्टेन्ट कफ (Persistent Cough) वा क्रोनिक खोकी, अरू कुनै कुराको संकेत हुन सक्छ । त्यसो भए, लगातार खोकी लाग्नु र एक सामान्य खोकी बिच के भिन्नता छ?

पर्सिस्टेन्ट कफ (Persistent Cough) र लगातार लाग्ने खोकी, एक प्रकारको खोकी हो जुन सामान्यतया वयस्कहरूमा आठ हप्ता र बच्चाहरूमा चार हप्ता सम्म रहन्छ । लगातार लाग्ने खोकीका (Persistent Cough) केहि कारणहरू धुम्रपान, ब्रोन्काइटिस, दम, सीओपीडी र श्वासप्रणालीको संक्रमण हुन् । यद्यपि सहि निदान र उपचारका साथ यो सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसैले यसमा चिन्ता लिनु कुनै आवश्यक छैन।