चिकित्सक लाई कहिले भेट्ने ?

लगातार लाग्ने (Persistent Cough) खोकीलाई उचित चिकित्सकको परामर्श चाहिन्छ, किनकि यो गम्भीर समस्याको संकेत हुन सक्छ । यदि निम्न लक्षणहरू देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुहोस् -

  • तपाइँ रगत खोक्नु हुन्छ ।

  • लगातार लाग्ने खोकीले निन्द्रा अवरोध हुन्छ ।

  • तपाईंलाई उच्च ज्वरो छ ।

  • तपाईमा दम, स्वा स्वा हुने जस्ता लक्षणहरू छन् ।

  • व्यायाम र डाइटिंग बिना वजन कम भइरहेको छ ।

  • खोकीको कारण तपाइँको छाती दुख्छ ।

  • खोकीले तपाइँको स्कूल वा कामलाई असर गर्छ ।